Thủ tục mở cây xăng dầu

Việc kinh doanh xăng dầu là một ngành nghề được pháp luật quy định khá chặt chẽ vì tính độc quyền cũng như đặc thù của loại hàng hóa này. Vậy một thương nhân muốn đầu tư mở cây xăng sẽ phải đáp ứng những điều kiện nào, trình tự thủ tục ra sao? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sự X!

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp 2014;
  • Luật thương mại 2005;
  • Nghị định 08/2018/NĐ-CP;
  • Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện để được kinh doanh xăng dầu

Đối với những mặt hàng hóa có tính đặc thù thì điều kiện để được kinh doanh được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Đặc biệt là kinh doanh xăng dầu. Tại Điều 24, Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu thì chủ tiệm kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng đủ 4 điều kiện mới được phép kinh doanh hàng hóa này, cụ thể: 

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, theo Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP thì khoản 1 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP đã được bãi bỏ. Đồng nghĩa với việc, quy định điều kiện về “địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” đã được bãi bỏ. Đây cũng là một trong những sửa đổi phù hợp với thực tiễn  thành lập đơn vị kinh doanh xăng dầu. 

Như vậy, bằng một nghị định sửa đổi, bổ sung, thương nhân sẽ phải đáp ứng đủ 3 điều kiện để được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. 

2. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Khi chủ thể muốn đăng ký kinh doanh xăng dầu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì tiến hành các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. 

Theo đó, thương nhân sẽ phải gửi 01 bộ hồ sơ cho Sở công thương (cơ quan có thẩm quyền ấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn). Bộ hồ sơ gồm các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP:

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

– Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

– Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này.

Nếu  từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương sẽ phải trả lời bằng văn bản cùng với việc nêu rõ lý do. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: , ,