Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Với thời đại hội nhập hiện nay, khi mà tiếng anh hay tiếng trung là ngôn ngữ được sử dụng trên hầu hết tất cả quốc gia hay sự phổ biến rộng rãi mang tầm quốc tế của loại ngôn ngữ này thì việc dạy và học ngoại ngữ đang là xu thế cung cầu của tất cả các nước không chỉ riêng Việt Nam. Ở các thành phố lớn, việc xuất hiện nhiều Trung tâm ngoại ngữ không có gì làm lạ. Tuy nhiên, thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục này có gì khác với các ngành khác không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Trung tâm ngoại ngữ là gì?

Trước tiên, Trung tâm ngoại ngữ nó là một cơ sở đào tạo, trong đó có những nhân lực đầy đủ trình độ chuyên môn để giảng dạy tiếng nước ngoài cho các học viên tham gia nhằm nâng cao trình độ.

Trung tâm ngoại ngữ cũng giống như một doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân và có tài sản riêng

2. Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ?

Thứ nhất, Quy chế tổ chức và hoạt động 

Là một cơ sở đào tạo giáo dục, bởi vậy quy hoạch, mục tiêu của trung tâm cũng nên được xác định rõ. Chính vì vậy, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT đã quy định rõ về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Tuy nhiên, với quy định mới tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT đã loại bỏ những điều kiện này đối với việc thành lập các trung tâm ngoại ngữ

Thứ hai, Về thủ tục thành lập

Việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ cũng tương tự như việc thành lập một doanh nghiệp. Cụ thể: 

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm theo quy định.

Nơi nộp hồ sơ: bộ phận một cửa Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội

Tờ trình xin thành lập trung tâm theo mẫu

Bộ hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ: Việc thành lập trung tâm có khả thi hay không phụ thuộc vào đề án thành lập. Cụ thể: 

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc, các tổ;
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Cán bộ có thẩm quyền thực hiện thẩm định, kiểm tra các điều kiện thành lập và quyết định  thành lập hay không trung tâm ngoại ngữ được đề xuất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ.

Việc không thông qua quyết định thành lập phải thông báo lý do đến các đối tượng liên quan.

Bước 3:  Xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ

Để thực hiện đào tạo, dạy ngoại ngữ cho các học viên của trung tâm, việc xin cấp phép tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ là một yêu cầu bắt buộc. Thể hiện trình độ chuyên môn cũng như trình độ giảng dạy của đội ngũ giảng viên trung tâm. 

Việc cấp phép tổ chức đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ hay không tùy thuộc vào điều kiện của các học viên theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT). Cụ thể: 

 • Giáo viên giảng dạy có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học. Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và hoch. Số lượng học sinh nhiều nhưng giáo viên chỉ có một thì khó có thể bao quát cũng như theo dõi hiệu quả quá trình học tập của học viên dù có trình độ chuyên môn cao đến đâu. 
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.  Việc đảm bảo về cơ sở vật chất là một trong những yêu cầu tối thiểu của việc dạy học. Đặc biệt là với môn ngoại ngữ, việc học theo loa đài hay các máy móc phụ trợ khác là điều cần thiết. 
 • Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2 /học viên/ca học. Tiêu chuẩn của một lớp học thông thường phải dảm bảo được điều kiện về ánh sáng. 
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
 • Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, bằng việc hoàn thành các bước trên, nếu đầy đủ điều kiện được thông qua, thì bạn có thể sở hữu một trung tâm dạy ngoại ngữ cho mình rồi. 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: