Thủ tục tách hộ khẩu 2019

Để đăng ký thường trú ở một nơi mới thì công dân cần phải thực hiện thủ tục tách sổ hộ khẩu tại nơi đang thường trú. Để được tách khẩu thì công dân phải đáp ứng đủ điều kiện do pháp luật quy định đồng thời cũng phải thực hiện thủ tục tách khẩu tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn thủ tục tách khẩu 2019

Căn cứ:

 • Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2014

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện để tách sổ hộ khẩu:.

Tách sổ hộ khẩu hay tách khẩu là việc một người đang đăng ký thường trú, có tên trong một sổ hộ khẩu thực hiện thủ tục xóa tên trong sổ hộ khẩu đó và đăng ký sổ hộ khẩu mới.

Điều kiện tách sổ hộ khẩu

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2006 thì trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu gồm:

 • Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
 • Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Trong đó:

Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này, là người đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Người không thuộc trường hợp: ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột;
 • Đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này;
 • Được chủ hộ của hộ gia đình hoặc chủ hộ trong sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

2. Thủ tục tách hộ khẩu 2019:

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Văn bản đồng ý của chủ hộ nếu thuộc trường hợp  không ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình với chủ hộ đã nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân.

Nơi nộp hồ sơ tách khẩu

 • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tục tách hộ khẩu gồm các bước

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như trên
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại cơ quan trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì người nộp sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì người nộp hồ sơ sẽ được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn sửa
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 

Bước 3: Trả kết quả:

 • Thời hạn giải quyết hồ sơ: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 • Trường hợp được giải quyết tách sổ hộ khẩu: nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).
 • Trường hợp không giải quyết tách sổ hộ khẩu: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết tách sổ hộ khẩu và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Lưu ý: khi thực hiện thủ tục tách khẩu không phải nộp lệ phí

3. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:…………………….

3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………………….

5. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:……………………………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:……………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:………………………….

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:………………………………………………………….

8. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………..

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:………………………………

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:……………………….

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,