Thủ tục tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh

Công ty bạn kinh doanh ngày một phát triển, chính vì vậy cần có những cơ sở nhỏ hơn để trưng bày, giới thiệu và đưa sản phẩm của bạn ra thị trường, đưa đến tay khách hàng. Chính vì vậy, địa điểm kinh doanh là điều kiện không thể thiếu. Nhưng xét vô tình hình kinh doanh của công ty, khi gặp khó khăn thì công ty có thể yêu cầu tạm ngừng kinh doanh trong vòng 02 năm, và kéo theo đó là các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo công ty mẹ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày đôi nét về thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho địa điểm kinh doanh.

 

Căn cứ 

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Nội dung

1. Khái niệm về địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ. Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có con dấu.

1. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Trong trường hợp hồ sơ có thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, người nộp hồ sơ bổ sung theo thông báo và nộp lại. Thời gian xử lý hồ sơ sẽ được tính là 03 từ lúc người nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp nộp lại hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Có 02 hình thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư
  • Nộp online qua công đăng ký doanh nghiệp quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn

3. Thành phần hồ sơ

Để thực hiện thủ tục, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay