Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (XN TTHN)

Bạn đang độc thân và có dự định mua nhà, có dự định vay vốn ngân hàng để khởi nghiệp hay thế chấp tài sản do bạn đứng tên,…và để thực hiện được những dự định đó thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (XN TTHN) là một phần không thể thiếu.

Căn cứ:

  • Luật hộ tịch năm 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP

Nội dung tư vấn

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (XN TTHN) là loại giấy tờ dùng để xác nhận tại thời điểm cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của một cá nhân như thế nào. Đây là một trong các loại giấy tờ quan trọng khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, các giao dịch liên quan đến tài sản, mua bán đất đai…

2. Thủ tục thực hiện

Thành phần hồ sơ

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy XN TTHN, cần chuẩn bị:

  • Tờ khai xin  ghi đầy đủ thông tin
  • Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người có yêu cầu
  • Sổ hộ khẩu nơi cư trú của người có yêu cầu

*Lưu ý: Việc cấp Giấy XN TTHN được cấp theo mục đích. Chính vì vậy, người có yêu cầu xin cấp phải ghi rõ lý do xin được cấp Giấy XN TTHN.

  • Đối với trường hợp xin để đăng ký kết hôn: Trên tờ khai phải ghi rõ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu,… nơi đăng ký kết hôn
  • Đối với trường hợp không dùng để đăng ký kết hôn: Ghi rõ lý do xin cấp. Ví dụ: Thế chấp tài sản, Vay vốn ngân hàng,…

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện

Theo Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cá nhân có thẩm quyền cấp Giấy XN TTHN.

Quy trình thực hiện

Người có yêu cầu tiến hành nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Trường hợp người có yêu cầu có quá trình sinh sống đã nhiều lần thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại những nơi đã từng đăng ký hộ khẩu thường trú trước đó. Trong trường hợp công dân không thể tự mình thực hiện  UBND cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh trong thời hạn 20 ngày, Hết thời gian xác minh, cán bộ tiến hành cho công dân viết giấy cam đoan và tiến hành cấp Giấy XN TTHN theo đúng quy định của pháp luật.

Khi có nhu cầu về dịch vụ Xin cấp giấy xác nhận độc thân nhanh, hãy liên hệ ngay: 0833 102 102

Hi vọng bài viết sẽ có X

Từ khóa: ,