Thuế trực thu là gì?

Cụm từ thuế trực thu không còn xa lạ đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh hay sản xuất. Tuy nhiên không phải người tiêu dùng nào cũng biết đến thuế trực thu là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến những đặc điểm của thuế trực thu.

Nội dung tư vấn:

1. Khái niệm thuế trực thu

Theo cách hiểu thông thường, thuế trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản của các cá nhân hay doanh nghiệp, như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Đối với loại thuế này, đối tượng nộp thuế theo pháp luật quy định đồng nhất với người phải chịu thuế tức là thuế thu trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế. Về nguyên tắc loại thuế này có tính đến khả năng của người nộp thuế, người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn.

Ví dụ 1: nếu một công ty sản xuất hoạt động với doanh thu 1 triệu đô la, 500.000 đô la là chi phí bán hàng và 100.000 đô la là tổng chi phí hoạt động, thu nhập trước lãi, thuế, khấu hao (EBITDA) sẽ là 400.000 đô la. Nếu công ty không có nợ, khấu hao, và có thuế suất doanh nghiệp là 35%, thuế trực thu của nó sẽ là $ 140.000, có nguồn gốc là: ($ 400,000 x 0,35) = $ 140,000. Ngoài ra, thuế thu nhập của một người là một ví dụ về thuế trực thu.

Ví dụ 2: Nếu một người kiếm được 100.000 đô la trong một năm và nợ 40.000 đô la tiền thuế, 40.000 đô la sẽ là thuế trực tiếp.( Thuế thu nhập cá nhân ).

2. Đặc điểm cơ bản của thuế trực thu

Thuế trực thu này đảm bảo tính công bằng hơn so với thuế gián thu, tính điều tiết cao hơn bởi người nộp thuế trong thuế trực thu cũng chính là người chịu thuế. Chính sách miễn giảm của Nhà nước đối với các sắc thuế thuộc nhóm trực thu cũng linh hoạt hơn vì khi miễn giảm thuế trực thu cho người nộp thuế cũng chính là miễn giảm  cho người chịu thuế.

Tuy nhiên, nếu như trong thuế gián thu, chi phí quản lý, hành thu thấp thì quá trình thu thuế trực thu phức tạp, chi phí bỏ ra để thực hiện việc thu thuế cao hơn nhiều so với thuế gián thu. Nhà nước điều tiết trực tiếp thu nhập của người chịu thuế.

Thuế trực thu có đặc điểm là khó thu, dễ trốn thuế nhất là đối với các nước đang  phát triển như Việt Nam, việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, nhà nước không kiểm soát được thu nhập thực tế của người nộp thuế

Tiền thuế không được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Xét về mặt bản chất: Đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là một. Ngược lại với thuế gián thu thì chủ thể chịu thuế và chủ thể nộp thuế là hai chủ thể khác nhau.

Tóm lại, phân loại thuế trực thu và thuế gián thu có ý nghĩa quan trọng nhằm hoạch định và xây dựng hệ thống pháp luật thuế hài hòa, cân đối hơn giữa hai nhóm thuế, từ đó để chúng bổ sung, hỗ trợ cho nhau, khắc phục các khiếm khuyết mà mỗi nhóm có thể gây ra.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: