kem-video-recovered-467f443b-62a4-4d12-b9bf-804ebcbf40f2

Lỗi không gắn biển báo hiệu của xe kéo, rơ mooc