Trúng xổ số có phải nộp thuế hay không?

Trúng số là điều may mắn ít ai có được được. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đây cũng là một loại thu nhập, mà thu nhập thì thường sẽ phải đóng thuế. Vậy trúng xổ số có phải nộp thuế không? và mức thuế là bao nhiêu?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ:

  • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
  • Luật sửa đổi các luật về thuế 2014

Nội dung tư vấn

1. Thu nhập từ trúng thưởng phải chịu thuế

Chơi xổ số hay mua vé số là hoạt động vui chơi có thưởng. Mà thu nhập từ trúng thưởng là một loại thu nhập phải chịu thuế (theo điểm a khoản 6 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân)

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

a) Trúng thưởng xổ số;

2. Trúng xổ số phải nộp thuế bao nhiêu?

Điều 15 Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định như sau:

Điều 15. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng

1. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Theo đó, nếu bạn trúng thưởng với số tiền từ 10 triệu trở xuống thì sẽ không phải nộp thuế. Còn nếu bạn trúng thưởng từ 10 triệu trở lên thì sẽ phải nộp thuế với phần giá trị giải thưởng trên 10 triệu.

Thuế suất trong trường hợp trúng thưởng là 10% (theo biểu thuế toàn phần luật thuế thu nhập cá nhân).

Mức thuế phải nộp được tính như sau:

Mức thuế phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Ví dụ: bạn trúng xổ số với sô tiền là 100 triệu, lớn hơn 10 triệu thì bạn sẽ phải nộp thuế phần giá trị giải thưởng là 100 – 10 = 90 triệu đồng. Mức thuế phải nộp của bạn là: 90 triệu x 10% = 9 triệu đồng.

Công ty, tổ chức phát hành giải thưởng sẽ khấu trừ phần thuế này nộp cho nhà nước và bạn sẽ chỉ nhận được phần thưởng là số tiền sau khi đã nộp thuế.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay