Vứt rác bừa bãi phạt tới 7 triệu đồng

Vứt rác bừa bãi phạt tới 7 triệu đồng

Vứt rác bừa bãi phạt tới 7 triệu đồng