Xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ có sao không?

Xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ có sao không?