Xem bóng đá lậu vé có bị tội không?

Xem bóng đá lậu vé có bị tội không?