Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần?

bởi PhamThanhThuy
Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần?

Chào luật sư hiện nay quy định về việc thi tuyển công chức hiện nay thế nào? Tôi muốn thi tuyển công chức mà không biết khi nào mới có đợt thi. Đợt trước tôi bị lỡ nên đợi đợt kế tiếp nhưng không biết phải mất bao lâu nữa. Để thi đậu công chức thì điều kiện hiện nay quy định thế nào? Tôi có nguyện vọng thi công chức đã lâu vì tính cách tôi hợp ở môi trường nhà nước hơn môi trường công ty tư nhân. Hiện nay theo quy định của pháp luật thì bao lâu thi tuyển công chức 1 lần? Tôi muốn sớm thi công chức để được về làm gần gia đình. Hiện nay quy định về việc thi tuyển công chức như thế nào theo quy định hiện hành? Mong được Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Công chức được tuyển dụng thông qua hình thức nào?

Hiện nay nhiều người quan tâm đến hình thức tuyển dụng viên chức. Trước đây hình thức phổ biến tuyển dụng của công chức là xét tuyển. Nhưng hiện nay để đảm bảo công bằng hơn thì tuyển công chức được tổ chức với hình thức là thi tuyển. Vậy ưu điểm của các hình thức tuyển dụng viên chức hiện nay như thế nào? Những quy định chi tiết hiện nay về hình thức tuyển dụng công chức được quy định như sau:

Căn cứ Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về hình thức tuyển dụng công chức như sau:

– Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

+ Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

+ Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức lãnh đạo, quản lý đối với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

+ Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần?

Nhiều người hiện nay có nhu cầu thi tuyển vào công chức nhà nước. Vậy căn cứ để tuyển dụng được công chức hiện nay là như thế nào theo quy định? Cũng có khi vì lí do khách quan mà họ đã lướt qua một đợt thi tuyển công chức. Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần? Vậy làm sao để nắm bắt được thông tin nhanh nhất về thời gian thi tuyển viên chức thì mời bạn có thể tham khảo nội dung bên dưới đây như sau:

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về căn cứ để tuyển dụng công chức như sau:

Căn cứ tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

2. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:

a) Số lượng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số lượng biên chế chưa sử dụng của cơ quan sử dụng công chức;

b) Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

c) Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển;

d) Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển (nếu có) đối với từng nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

đ) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

e) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

g) Các nội dung khác (nếu có).

3. Kế hoạch tuyển dụng khi xét tuyển đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Hiện nay, pháp luật về công chức không quy định sau bao lâu thì tổ chức một đợt thi tuyển công chức, nhưng dựa trên căn cứ tuyển dụng công chức có thể thấy thời gian này còn phụ thuộc vào có yếu tố sau:

– Nhu cầu tuyển dụng

– Vị trí việc làm của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và đơn vị trực thuộc cơ quan đó.

– Chỉ tiêu biên chế

Mỗi cơ quan sẽ tự tổ chức kỳ thi tuyển vào thời gian khác nhau, thông thường các kỳ thi tuyển công chức sẽ cách nhau ít nhất từ 3 tháng đến một năm trong cùng một cơ quan tổ chức thi tuyển.

Cách để xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức như thế nào?

Hiện nay cuộc thi về công chức hiện nay được luật quy định cụ thể và rõ ràng về tiêu chí và xác định đối tượng trúng tuyển. Vậy hiện nay có bao nhiêu cách để xác định được người trúng tuyển một cách khách quan và công bằng nhất? Nếu như thi tuyển mà có 2 người có số điểm bằng nhau thì ai sẽ là người chọn ra người trúng tuyển. Và cách để xác định được người trúng tuyển hiện nay gồm có những quy định là:

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về cách xác định như sau:

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Theo đó người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức được xác định như sau:

– Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần?

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thế nào?

Hiện nay việc tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được nhiều người quan tâm. Nhiều người có mong muốn nộp hồ sơ nhưng không biết sẽ nộp hồ sơ nơi đăng ký dự tuyển hay nộp hồ sơ ở phòng nội vụ hay sở nội vụ? Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần? Cơ quan hay cá nhân nào có trách nhiệm đăng thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức? Những vấn đề này được giải đáp thông qua tư vấn bên dưới:

– Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

– Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

+ Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

+ Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển;

+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

+ Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển.

– Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này.

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của LSX, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Luật sư X đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Bao lâu thi tuyển công chức 1 lần?” Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tranh chấp đất đai chưa có sổ đỏ… Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Hội đồng tuyển dụng công chức thế nào?

Thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.
– Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.
Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sau bao lâu?

– Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Thi công chức bắt buộc phải trải qua 2 vòng không?

Về nội dung và hình thức thi tuyển công chức, Điều 8 Nghị định 24 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 161 nêu rõ, thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng:
a/ Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nếu không có điều kiện thì thi trắc nghiệm trên giấy.
b/ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm