“Boom” hàng có vi phạm pháp luật không?

Ngày nay, giao dịch thương mại điện tử phát triển một cách mạnh mẽ làm cho việc shopping trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi bạn ngồi ở nhà mà vẫn có thể mua sắm được ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện ích như vậy cũng có những mặt trái của nó. Đó là những vấn đề về tính trung thực khi mua hàng. Xuất hiện ngày càng nhiều những than phiền của những người bán hàng online về những lần boom hàng dở khóc dở cười của các thượng đế. 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Boom hàng, không nhận hàng khi mua hàng online có phạm pháp không?

Boom hàng, bùng hàng là cách gọi để chỉ các trường hợp mà khách hàng đặt hàng qua mạng nhưng khi hàng được giao tới thì họ không nhận với đủ mọi lý do như không có nhà, đang bận việc hay thậm chí là tắt nguồn điện thoại. 

Xét về bản chất, khi khách hàng order hàng qua mạng với chủ shop thì lúc này, 2 người đã thiết lập nên một hợp đồng dân sự. Kể từ đó, 2 chủ thế sẽ phát sinh những quyền và nghĩa vụ cụ thể để nhằm giao dịch đã thiết lập được thực hiện. Những quyền và nghĩa vụ đó là những trách nhiệm dân sự được quy định tại Mục 4 Bộ Luật dân sự 2015. Cụ thể hơn, khi giao dịch mua hàng online, chủ shop sẽ có nghĩa vụ giao đúng loại, số lượng hàng hóa khách hàng đã order đúng thời hạn. Còn khách hàng có quyền được kiểm tra hàng khi được giao và có nghĩa vụ trả tiền và nhận hàng đúng thời gian, địa điểm như đã thỏa thuận. Những quyền và nghĩa vụ đó dựa trên dữ liệu thông tin mà khách hàng cung cấp khi đặt hàng là một trong những nội dung của hợp đồng mà 2 bên phải tuân thủ theo quy định tại Điều 398 Bộ Luật dân sự 2015

Điều 398. Nội dung của hợp đồng

1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

Như vậy, có thể thấy rằng, nếu trong dữ liệu order có ghi đầy đủ địa chỉ và thời điểm nhận hàng nhưng khách hàng không nhận hàng thì đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật dân sự. 

2. Xử lý những trường hợp boom hàng

Do bản chất đây là những giao dịch dân sự, do đó, người vi phạm sẽ phải chịu những trách nhiệm dân sự như bồi thường thiệt hại gây ra theo pháp luật dân sự.

Pháp luật dân sự quy định rằng những vi phạm hợp đồng mà gây ra thiệt hại thì người vi phạm sẽ phải bồi thường. Những thiệt hại ở đây bao gồm cả thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần (nếu có), cụ thể tại Điều 360 Bộ Luật dân sự 2015 quy định:

Điều 360. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Về việc xác định những thiệt hại, cân cứ theo Khoản 2,3 Điều 419 Bộ Luật dân sự quy định như sau:

Điều 419: Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

Như vậy, khi khách hàng không nhận hàng, boom hàng mà gây ra những thiệt hại về vật chất (ví dụ như chi phí kho bãi, bảo quản khi lưu kho hàng hóa; chi phí vận chuyển hàng,….). Đôi khi việc không nhận hàng cũng có những tổn thất về mặt tinh thần ví dụ như gây ra stress làm suy nhược sức khỏe cho chủ shop khi bị boom một đơn hàng lớn chẳng hạn.

Dó đó, đối với những chủ shop bị boom hàng muốn bảo vệ quyền và lợi ích của mình, có thể dựa vào những căn cứ nêu trên để đòi bồi thường hoặc làm đơn khởi kiện vụ án dân sự để Tòa án giải quyết.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: