Cải cách tiền lương ngành kiểm sát như thế nào?

bởi Gia Vượng
Cải cách tiền lương ngành kiểm sát thay đổi như thế nào?

Cải cách tiền lương không chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ trong hệ thống thu nhập, mà còn là một quá trình mang tính chiến lược, thay đổi cơ bản và toàn diện về chính sách tiền lương đối với nhiều đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Quá trình này không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cá nhân mà còn hướng tới việc tạo ra một hệ thống thưởng và chế độ lợi ích công bằng, đồng thuận và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Vậy khi cải cách tiền lương ngành kiểm sát thay đổi như thế nào?

Căn cứ pháp lý

Viện kiểm sát nhân dân có bao nhiêu chức danh tư pháp?

Viện kiểm sát nhân dân đóng vai trò quan trọng như một cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm sát và đảm bảo tuân thủ pháp luật trong mọi lĩnh vực của xã hội. Cơ quan này không chỉ giám sát các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống mà còn kiểm sát các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố và điều tra tội phạm, tuân theo quy định của luật tố tụng hình sự.

Căn cứ tại Điều 40 Luật Tổ chức Viện kiểm sát 2014 quy định hệ thống Viện kiểm sát nhân dân như sau:

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh).

4. Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện).

5. Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Như vậy, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật Việt Nam hiện nay gồm:

+ Viện kiểm sát nhân dân

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

+ Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật Tổ chức Viện kiểm sát 2014 ghi nhận các chức danh của Viện kiểm sát nhân dân như sau:

Cải cách tiền lương ngành kiểm sát thay đổi như thế nào?

– Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp;

– Kiểm sát viên;

– Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra;

– Điều tra viên;

– Kiểm tra viên.

Lưu ý: Tiền lương trên dựa trên lương cơ sở không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo quy định.

Lương ngành tòa án, viện kiểm sát hiện nay ra sao?

Lương, hay tiền lương, đó là số tiền mà người sử dụng lao động cam kết trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc. Đây là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ lao động, phản ánh sự đánh giá giá trị của lao động và công hiến của người lao động trong quá trình làm việc.

Dựa vào cơ sở bảng lương chuyên môn và nghiệp vụ của ngành tòa án và kiểm sát, được ban hành theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, hệ số lương của cán bộ, công chức trong lĩnh vực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công bằng và minh bạch trong chế độ thu nhập của họ.

Hệ số lương được thiết lập theo từng cấp bậc và chức vụ, phản ánh độ khó, độ phức tạp của công việc và trách nhiệm của từng cá nhân đối với hệ thống tư pháp và kiểm sát. Điều này không chỉ tạo động lực cho cán bộ, công chức để nỗ lực hơn trong công việc mà còn đảm bảo rằng họ được đánh giá và đối xử công bằng theo công lao và hiệu suất làm việc của mình.

Bảng lương chuyên môn cũng là một phần quan trọng của hệ thống quản lý nhân sự, giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc cũng như đề xuất các biện pháp khích lệ và phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, nó còn giúp ngành tòa án và kiểm sát duy trì đội ngũ cán bộ chất lượng cao và có kỹ năng chuyên môn vững, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống pháp luật nói chung.

Theo đó ngành tòa án, viện kiểm sát hiện nay được tính theo công thức như sau:

Mức lương thực hiện = Hệ số x Mức lương cơ sở

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

Cải cách tiền lương ngành kiểm sát thay đổi như thế nào?

Cải cách tiền lương đặt ra yêu cầu cao về sự công bằng và minh bạch trong việc xác định hệ số lương và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự hài lòng của nhân viên mà còn đảm bảo rằng công việc và đóng góp của họ được công nhận đúng mức. Đồng thời, cải cách cũng hướng tới việc tối ưu hóa sự linh hoạt trong hệ thống tiền lương, đáp ứng linh hoạt và đa dạng của các ngành và lĩnh vực.

Bảng lương ngành tòa án, viện kiểm sát hiện nay được áp dụng theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, theo đó lương ngành tòa án, viện kiểm sát được tính theo công thức như sau:

Mức lương thực hiện = Hệ số x Mức lương cơ sở

Căn cứ theo tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, có đưa ra nội dung cải cách tiền lương về xây dựng 02 bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

– Xây dựng 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

– Xây dựng 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Theo như tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương ngành tòa án, viện kiểm sát khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bao gồm:

– Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

– Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

– Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 01/7/2024 thì tiền lương ngành tòa án, viện kiểm sát sẽ được xây dựng theo công thức như sau:

Mức lương thực hiện = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Ngoài ra, theo như nội dung cải cách tiền lương tại Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 thì bảng lương ngành tòa án, viện kiểm sát sẽ được xây dựng theo các yếu tố như sau:

– Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

– Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

– Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

– Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của LSX, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật lao động đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Cải cách tiền lương ngành kiểm sát thay đổi như thế nào?” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới tra cứu quy hoạch xây dựng. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Mục tiêu của việc cải cách tiền lương là gì?

Mục tiêu của cải cách tiền lương là xây dựng một hệ thống tiền lương công bằng, hợp lý, khuyến khích sự nỗ lực và sáng tạo của người lao động, phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu quả công việc.
Cải cách tiền lương cũng nhằm tạo ra sự đồng bộ, hài hòa và tương quan giữa khu vực công và khu vực tư.

Các yếu tố liên quan đến thiết kế bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức?

Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thiết kế dựa trên việc xác định của 5 yếu tố theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:
– Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
– Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.
– Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.
– Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.
– Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm