Lương cơ sở

Có làm thì mới có ăn” – câu nói thật không khó để hiểu việc hưởng lương có mức độ quan trọng như thế nào đối với mỗi người. Tuy nhiên, vấn đề xung quanh hai từ “lương bổng” cũng có nhiều thuật ngữ xung quanh. Một trong những thuật ngữ ấy là lương cơ sở. Vậy lương cơ sở là gì? Luật Sư X sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho bạn trong bài viết sau đây:

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

 • Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành.

Nội dung tư vấn

1. Lương cơ sở được hiểu như thế nào? Lương cơ sở được dùng để làm gì?

Lương cơ sở được hiểu mức lương được dùng để làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau theo quy định của Pháp luật đối với đối tượng theo quy định (mức lương cơ sở còn được hiểu là mức lương thấp nhất).

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở là căn cứ dùng để:

 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang;

 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

 • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Đối tượng áp dụng lương cơ sở gồm những ai?

Tại Điều 2 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có quy định về đối tượng áp dụng mức lương cơ sở bao gồm:

 • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

 • Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

3. Mức độ ảnh hưởng và chu kỳ thay đổi của mức lương cơ sở?

Về mức độ ảnh hưởng: khi lương cơ sở tăng, mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

Về chu kỳ thay đổi: Không có chu kỳ thay đổi cố định, phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và khả năng của ngân sách Nhà nước.Trong nhiều năm trở lại đây, lương cơ sở tăng định kỳ mỗi năm 01 lần (vào ngày 01/5 hoặc 01/7 hàng năm)

4. Mức lương cơ sở được quy định mới nhất là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 về giao chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019 quy định:

“7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 triệu đồng/ tháng lên 1.49 triệu đồng tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở; thời điểm thực hiện từ 01 tháng 7 năm 2019” .

Như vậy, theo Nghị quyết 70/2018/QH14 trên, Quốc hội giao chính phủ thực hiện điều chỉnh mức tiền lương. Vậy từ 1/7/2019 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 triệu đồng/tháng lên 1.490.000 triệu đồng/tháng. Đồng thời; điều chỉnh lương hưu; trợ cấp hàng tháng(đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Tóm lại, mức lương cơ sở năm 2019 là 1.490.000 triệu đồng tháng.

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn. Trân trọng! 

Khuyến nghị

1. LSX là thương hiệu hàng đầu về luật sư tranh tụng tại Việt Nam

2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay