Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ theo quy định hiện hành

bởi Gia Vượng
Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ

Chế độ mẹ đơn thân là một biểu hiện rõ nét của sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt đối với những bà mẹ đang đối mặt với trách nhiệm lớn trong việc nuôi con và đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho gia đình. Tại Việt Nam, chính sách này không chỉ là một giải pháp hỗ trợ tài chính mà còn là một cam kết của chính phủ trong việc tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình đơn thân. Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ sẽ cùng Luật sư tìm hiểu ngay tại bài viết sau

Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ được quy định như thế nào?

Chế độ mẹ đơn thân không chỉ dừng lại ở việc cung cấp trợ cấp xã hội mà còn hỗ trợ trong nhiều khía cạnh khác nhau. Điều này có thể bao gồm các chương trình giáo dục và đào tạo, giúp bà mẹ nâng cao kỹ năng và có cơ hội tốt hơn trên thị trường lao động. Đồng thời, những chương trình hỗ trợ tâm lý và xã hội cũng được tích hợp để giúp bà mẹ đơn thân vượt qua những thách thức và xây dựng một môi trường gia đình tích cực.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, người đơn thân nghèo đang nuôi con được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Đối tượng bảo trợ xã hội này bao gồm những người thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc vợ.

Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ

Đặc biệt, người đơn thân nghèo đang nuôi con có thể được hỗ trợ nếu đã có chồng hoặc vợ, nhưng đối tác sống này đã qua đời hoặc mất tích theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, người đơn thân nghèo cần đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi, và đồng thời, người con đó đang tiếp tục học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất theo quy định tại khoản 2 của Điều 5 trong Nghị định trên.

Điều kiện này đặt ra nhằm đảm bảo rằng người đơn thân nghèo đang nuôi con không chỉ đối mặt với khó khăn về kinh tế mà còn có điều kiện để con cái phát triển qua học vấn và nghệ thuật, từ đó tạo điều kiện cho họ có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Những quy định này không chỉ là nguồn hỗ trợ kinh tế mà còn là biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc của xã hội đối với những gia đình đơn thân đang đối mặt với những khó khăn đặc biệt.

Mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà mẹ đơn thân có thể nhận được tính như thế nào?

Sự quan tâm và đầu tư vào chế độ mẹ đơn thân không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của gia đình mà còn hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ em trong môi trường gia đình. Việc này không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn góp phần vào việc xây dựng một xã hội vững mạnh và chăm sóc đầy đủ cho mọi thành viên. Chính sách chăm sóc gia đình, đặc biệt là chế độ mẹ đơn thân, không chỉ là nguồn động viên mà còn là cơ hội để mọi người tận hưởng một cuộc sống an yên và hạnh phúc.

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP, mức trợ cấp xã hội hàng tháng được xác định dựa trên các đối tượng bảo trợ xã hội theo Điều 5 của Nghị định đó. Mỗi đối tượng sẽ được áp dụng một hệ số tương ứng để tính toán mức trợ cấp xã hội, nhằm đảm bảo sự công bằng và phản ánh đúng mức độ khó khăn của từng đối tượng.

Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5, mức trợ cấp sẽ được tính theo hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên. Khoản này chú trọng đến việc hỗ trợ đặc biệt cho trẻ nhỏ, đồng thời đảm bảo sự chăm sóc cho trẻ lớn hơn.

Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 sẽ được áp dụng hệ số 1,5, trong khi đối tượng tại khoản 3 sẽ có mức trợ cấp được tính dựa trên hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 4 tuổi và hệ số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4, mỗi đứa con sẽ được tính hệ số 1,0, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với những gia đình đơn thân đang đối diện với khó khăn.

Quy định còn tiếp tục đặt hệ số khác nhau cho các đối tượng khác như người già, người khuyết tật, và các đối tượng tại các khoản 5, 6, 7, 8 Điều 5. Những hệ số này phản ánh mức độ khó khăn và đặc điểm cụ thể của từng đối tượng, nhằm đảm bảo mức trợ cấp xã hội hàng tháng phản ánh chính xác nhu cầu và tình trạng của người được hỗ trợ.

Bên cạnh việc quy định về hệ số tính mức trợ cấp xã hội, Nghị định 20/2021/NĐ-CP cũng đặt ra mức chuẩn trợ giúp xã hội nhằm xác định cơ sở để tính toán mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ. Điều 4 của Nghị định này chính là nơi quy định chi tiết về mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội được xác định là căn cứ để định rõ mức trợ cấp xã hội, cũng như mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và các loại trợ giúp khác trong cộng đồng. Mục tiêu của mức chuẩn này là tạo ra một tiêu chí chung để đánh giá và phân bổ nguồn lực hỗ trợ xã hội đối với các đối tượng có nhu cầu.

Nghị định xác định rằng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng. Đây sẽ là cơ sở để tính toán mức trợ cấp xã hội cho những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ xã hội, bao gồm cả người đơn thân nghèo đang nuôi con.

Ví dụ, theo quy định, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với mỗi con đang nuôi bởi một bà mẹ đơn thân sẽ được tính bằng hệ số 1,0 nhân với mức chuẩn trợ cấp xã hội là 360.000 đồng, tạo ra một cơ sở cụ thể và công bằng cho việc hỗ trợ những gia đình đơn thân đang đối mặt với khó khăn kinh tế.

Mời bạn xem thêm: Mẫu hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân

Mẹ đơn thân cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng như thế nào?

Chế độ mẹ đơn thân, đúng như tên gọi, không chỉ là một hỗ trợ tài chính mà còn là biểu hiện rõ nét của sự quan tâm và chăm sóc từ cộng đồng đối với những bà mẹ đơn thân, những người đang đối mặt với những trách nhiệm khó khăn trong việc nuôi con và duy trì cuộc sống hàng ngày cho gia đình.

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP, việc thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đòi hỏi việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác. Đối với mẹ đơn thân, quy trình này trở nên đơn giản hơn khi chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ theo mẫu quy định.

Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ

Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng của mẹ đơn thân bao gồm tờ khai theo Mẫu số 1c, được ban hành kèm theo Nghị định này. Tờ khai này sẽ được điền đầy đủ thông tin cá nhân của đối tượng, đồng thời đính kèm các giấy tờ chứng minh nhân thân và các giấy tờ khác cần thiết để chứng minh điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 8 của Nghị định.

Mẫu số 1c được nêu rõ trong Nghị định sẽ giúp mẹ đơn thân dễ dàng nắm bắt thông tin cần điền và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ. Sau khi hoàn tất, hồ sơ sẽ được nộp cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mẹ đơn thân đang cư trú để được xem xét, đánh giá và phê duyệt hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Quy định này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục cho mẹ đơn thân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể nhanh chóng nhận được hỗ trợ cần thiết từ chính sách xã hội, giảm bớt gánh nặng về mặt giấy tờ và thời gian xử lý.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Chế độ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ theo quy định hiện hành“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội như thế nào?

1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch; hỗ trợ theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, cộng đồng nơi sinh sống của đối tượng.
2. Chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi theo điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ.
3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội.

Quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội như thế nào?

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.
2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.
Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
3. Tùy thuộc điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này;
b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm