Chi tiết thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi năm 2023

bởi Trà Ly
Chi tiết thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi năm 2023

Có thể nhiều cha mẹ có mong muốn thay đổi tên cho con càng sớm càng tốt, nhất là thời điểm con dưới 3 tuổi chưa phải đi học mẫu giáo. Việc đổi tên cho con dưới 3 tuổi tuy không quá phức tạp những có thể nhiều người chưa nắm rõ được quy trình thủ tục thực hiện như thế nào? Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình đổi tên cho con dưới 3 tuổi, hãy tham khảo bài viết Chi tiết thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi dưới đây của Luật sư X nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
  • Luật Hộ tịch năm 2014

Được yêu cầu đổi tên cho con dưới 3 tuổi khi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cha, mẹ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên cho con trong các trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định việc cải chính hộ tịch (thay đổi họ, tên) chỉ được giải quyết sau khi xác định rằng có sai sót khi đăng ký hộ tịch (sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc do sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch); không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ với mục đích hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

Đồng thời, việc thay đổi tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên cần phải có sự đồng ý của người đó (khoản 3 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cha mẹ sẽ không được yêu cầu đổi tên cho con.

Thay đổi tên của con dưới 3 tuổi cần đáp ứng những điều kiện gì?

Việc thay đổi tên cho con phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì cha mẹ không được thay đổi tên cho con. Về điều kiện thay tên thì tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 2014 quy định:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Bên cnahj đó, nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 thì cha mẹ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục thay đổi tên cho con.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu con là người dưới 18 tuổi (trong trường hợp này là 3 tuổi) thì việc thay đổi họ, tên cho con phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ và phải được thể hiện rõ trong Tờ khai yêu cầu.

Chi tiết thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi năm 2023

Ai có thẩm quyền thay đổi tên cho người dưới 3 tuổi?

Để thay đổi tên cho con dưới 3 tuổi, cha mẹ cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu thay đổi tên cho con. Do đó, khi đi thay đổi tên cho con cần phải nắm được thẩm quyền thay đổi tên cho con dưới 3 tuổi thuộc về ai? Theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi tên như sau:

“Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”

Theo đó, UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên cho người chưa đủ 14 tuổi.

Chi tiết thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi

Căn cứ Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đổi tên cho con được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp Tờ khai

Người yêu cầu thay đổi họ tên cho con nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định và xuất trình bản chính của Giấy khai sinh người con thay đổi họ, tên và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của con.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, sau đó cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi họ, tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Chi tiết thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi năm 2023” đã được Luật sư X giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới mẫu đơn xin ly hôn thuận tình viết tay. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Con 10 tuổi có được xin thay đổi tên của mình hay không?

 Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:
“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”
Do đó, trong trường hợp này, người con mới chỉ 10 tuổi không thể một mình yêu cầu đổi tên được.

Lệ phí thay đổi tên cho con như thế nào?

Theo Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, quy định lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, mỗi tỉnh sẽ có một mức lệ phí thay đổi họ tên khác nhau.
Việc thay đổi họ, tên sẽ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm