Con có phải ký tên vào di chúc của bố mẹ hay không?

Lời đồn về việc con sẽ phải ký tên trong di chúc của bố mẹ đã tồn tại rất lâu. Vậy thực chất vấn đề này là như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu!

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

1. Di chúc là gì?

Theo quy định của pháp luật thì Di chúc được định nghĩa tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Như vậy, di chúc chỉ là hình thức để ghi nhận những điều mà chủ sở hữu tài sản mong muốn được chuyển dịch sau khi mất. Ý chí này độc lập, không chịu tác động cũng như cần sự đồng ý của bất cứ ai.

Tham khảo bài viết: Thay đổi di chúc đã được công chứng

2. Ý nghĩa việc con cái ký tên vào di chúc của bố mẹ

Phải khẳng định rằng việc con cái ký tên vào bản di chúc của bố mẹ hay không sẽ không ảnh hưởng đến nội dung, hiệu lực của bản di chúc.

Theo kinh nghiệm của bản thân thì sẽ có những lý do chính khiến bố mẹ – những người để lại di sản thừa kế muốn con cái ký tên vào di chúc của mình.

Thứ nhất, sự thông qua nội dung di chúc:  Thực tế có một số bậc cha mẹ nghĩ rằng con cái phải đọc di chúc, đồng ý và ký xác nhận thì di chúc mới có hiệu lực. Đây là cách hiểu sai lầm hoàn toàn vì theo quy định của pháp luật thì tài sản của ai thì người đó sẽ có quyền quyết định. Việc có hay không chữ ký của con cái sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của di chúc.

Thứ hai, để làm chứng cho di chúc: Theo quy định của pháp luật thì có rất nhiều loại di chúc, trong đó một loại di chúc phổ biến là di chúc có người làm chứng. Tuy nhiên người làm chứng cũng phải đảm bảo đủ điều kiện thì nội dung di chúc mới có hiệu lực:

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc
Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;
3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Trong trường hợp con cái là người thừa kế theo di chúc thì sẽ không đủ điều kiện để làm chứng cho bản di chúc này. Như vậy về cơ bản quan điểm này cũng không đúng đắn!

Thứ ba, biết nội dung di chúc: Trong trường hợp bố mẹ muốn con cái ký tên dưới di chúc để những người con biết nội dung di chúc – Anh A được gì? Cô B nhận được gì … thì rất phù hợp. Ở đây việc con cái ký tên để thể hiện sự đồng thuận nội dung di chúc, tránh tranh chấp phát sinh sau khi bố mẹ mất và di chúc này cũng là cơ sở để giải quyết nếu có kiện tụng … Khi đó, di chúc sẽ coi là một biên bản họp gia đình để phân chia tài sản người quá cố để lại.

Suy cho cùng, việc lập di chúc thể hiện ý chí của người để lại di sản và không cần bất cứ ai đồng ý.

Hi vọng, bài viết sẽ có X

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư thừa kế tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: ,