Đã tặng cho đất có đòi lại được không

bởi Luật Sư X
Đã tặng cho đất có đòi lại được không

Người cháu được ông bà tặng cho đất (hưởng thay mẹ do mẹ đã mất) và đã sang tên cho người cháu. Người cháu lại tiêu xài hoang phí và có ý định bán nhưng ông bà vẫn chưa đồng ý vì còn quá rẻ. Người cháu vẫn quyết định bán thì ông bà có thể yêu cầu hủy giao dịch chuyển nhượng hay đòi lại đất không ạ?

Căn cứ

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

Tặng cho tài sản được định nghĩa như sau:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Như vậy, các bên đã thỏa thuận với nhau về việc tặng cho. Thỏa thuận này sẽ làm thay đổi chủ sở hữu của tài sản và thay đổi quyền, nghĩa vụ của các bên với tài sản.

Chỉ trong trường hợp tặng cho có điều kiện mà người cháu (người được tặng cho) không thực hiện điều kiện đó, vi phạm hợp đồng thì ông bà mới có quyền đòi lại

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Còn nếu không, ông bà không có quyền đòi lại. Tài sản bây giờ hoàn toàn khôn thuộc sở hữu của ông bà nữa, mà thuộc về người cháu.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  3. Quý khách có thể đặt câu hỏi tại Livestream của LSX tại đây để được tư vấn trực tiếp nhất.

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm