Không sang tên sổ đỏ, phạt đến 20 triệu !

Sang tên sổ đỏ là một thủ tục hành chính bắt buộc khi người dân có hành vi chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều người lại không thực hiện. Đây là một hành vi vi phạm. Hành vi này sẽ bị xử phạt nặng theo nghị định 91/2019/NĐ-CP.

1. Nghĩa vụ sang tên sổ đỏ.

Sang tên Sổ đỏ theo là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất. Đây là nghĩa vụ người dân khi có sự biến động đất đai. Cụ thể thì tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra biến động.

2.Mức xử phạt với hành vi không sang tên sổ đỏ.

Hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt lên đến 20 triệu đồng. Cụ thể hóa theo khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 91/2019, trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định bị phạt tiền như sau:

  • Thời gian không sang tên sổ đỏ trong 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn. Cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng ở nông thông. Gấp 2 lần nếu ở thành thị.
  • Thời gian không sang tên sổ đỏ quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn. Cá nhận sẽ bị phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng.Gấp 2 lần nếu ở thành thị.

Lưu ý: Mức phạt sẽ gấp đôi nếu là tổ chức vi phạm. Mức phạt tối đa có thể lên đến 20 triệu đối với tổ chức vi phạm ở đô thị.

Quy định trên được cụ thể hóa tại Điều Điều 17 Nghị định 91/2019 như sau:

Điều 17. Không đăng ký đất đai

Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầutheo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đaitheo quy định tại các điểm a; b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a)Phạt tiền từ000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng. Kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

b)Phạt tiền từ000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng. Kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

3.Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu; Không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: , ,