Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 2024

bởi Nguyễn Tài
Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được sử dụng khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật. Ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật, doanh nghiệp còn phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi và được bảo đảm về mặt pháp lý.

Chính vì thế LSX xin gửi đến quý bạn đọc những thông tin cơ bản về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Như bạn đã biết, hoạt động kinh doanh giám định cổ vật là lĩnh vực đặc thù và yêu cầu bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hóa đặc thù này. Để ngăn chặn các trường hợp kinh doanh cổ vật không có nguồn gốc, và đảm bảo chất lượng giám định, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận được pháp luật quy định sát sao và chặt chẽ qua các văn bản pháp luật.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 61/2016/NĐ-CP, Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.

– Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật


Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 2024

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật se do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó đã đáp ứng được các điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của doanh nghiệp đó được duyệt. Căn cứ quy định theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định về mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật như sau:

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Khi doanh nghiệp có nguyện vọng kinh doanh trong lĩnh vực giám định cổ vật, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm 5 thành phần theo quy định và đem nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Sau 15 ngày hồ sơ sẽ được xem xét. Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối sẽ có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;

c) Danh sách kèm theo lý lịch khoa học theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và bản sao văn bằng, chứng chỉ của các chuyên gia;

d) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia;

đ) Danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật trong trường hợp nào?

Theo nghị định số 61/2016/NĐ-CP, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn.

Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này;

b) Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật giải thể hoặc tự chấm dứt hoạt động giám định cổ vật;

c) Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giám định cổ vật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

d) Các trường hợp bị thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật thông báo đến cơ sở kinh doanh giám định cổ vật Quyết định thu hồi, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Cơ sở giám định cổ vật bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật sau khi bị thu hồi được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 2024“.  Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật nộp cho cơ quan nào?

Hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Kinh doanh cổ vật không có giấy chứng nhận xử phạt như thế nào?

Tại Khoản 27 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP bổ sung Điều 23a Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật như sau:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật;
b) Không bảo đảm số lượng tối thiểu chuyên gia giám định cổ vật về chuyên ngành theo quy định trong quá trình hoạt động;
c) Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh giám định cổ vật mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định.
4. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi cho cơ sở kinh doanh khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
b) Buộc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm