Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023

bởi Thanh Loan
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023

Trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên tắc của hợp đồng mua bán hàng hóa thường được nhắc đến, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên tắc hợp đồng mua bán hàng hóa.Hợp đồng chính là loại hợp đồng định hướng, không quy định chi tiết. Vì vậy, trong nhiều giao dịch, các bên sẽ sử dụng hợp đồng sơ cấp thay cho hợp đồng kinh tế thông thường. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023 ở bài viết dưới đây của Luật sư X nhé!

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là loại hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, là cơ sở để chuyển nhượng hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Sở dĩ gọi là hợp đồng nguyên tắc vì trong phần nội dung của hợp đồng, nội dung chính là thỏa thuận, xác lập những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các bên. Các nội dung nguyên tắc được xây dựng trên tinh thần trung thực, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Giao kết hợp đồng nguyên tắc thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong hoạt động thương mại, không ấn định bắt buộc cho lĩnh vực nào. Hợp đồng chi phối các mối quan hệ giữa các bên.

Hợp đồng nguyên tắc thường được xác lập khi có những thỏa thuận chung, xây dựng các nguyên tắc cơ bản trong quá trình quan hệ hợp tác. Thông thường hợp đồng này được lập trước khi kết tiến hành ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp nào nên ký hợp đồng nguyên tắc?

Các bên thường ký hợp đồng nguyên tắc khi đã có thỏa thuận chung, nhưng hàng hóa/dịch vụ chưa được xác định hoặc không muốn cụ thể hóa hoặc các bên muốn thỏa thuận các nội dung đó trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải ký nhiều hợp đồng nhỏ.

Thông thường, hợp đồng nguyên tắc được sử dụng trong một số trường hợp sau đây:

 • Một giao dịch chính thức chưa sẵn sàng nhưng vẫn cần có sự thỏa thuận, cam kết về dự định và điều kiện giao dịch.
 • Các bên thực hiện nhiều giao dịch hoặc giao dịch giữa các bên được thực hiện trong nhiều lần nhưng các nội dung tương đối giống nhau. Khi đó, hợp đồng nguyên tắc như một bản hợp đồng khung. Sau mỗi giao dịch chỉ cần lập một phụ lục cụ thể hoặc một đơn đặt hàng.
 • Khi một bên hoặc cả hai bên cần chứng minh về sự tồn tại của mối quan hệ tin cậy giữa hai bên với bên thứ ba.

Soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc cần có những nội dung gì?

Hợp đồng nguyên tắc được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên và nội dung cụ thể trong từng giao dịch.

Nội dung của hợp đồng nguyên tắc bao gồm thông tin của các bên tham gia ký kết hợp đồng, các nguyên tắc cơ bản, điều khoản chung, đối tượng chính trong hợp đồng, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ các bên, phương án giải quyết tranh chấp, cam kết chung…

 • Thông tin của các bên, bên mua và bên bán cần cung cấp các thông tin như: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại,…;
 • Các điều khoản chung khi tiến hành giao kết;
 • Thông tin cơ bản về hàng hóa, dịch vụ như: tên hàng hóa, đơn vị tính,…
 • Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán. Các thông tin cơ bản như giá trị tạm tính, số tài khoản, phương thức thanh toán,…
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng;
 • Bảo hành sản phẩm (nếu có)
 • Phương thức tạm dừng, dừng, chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng.
 • Cam kết chung của các bên;
 • Hiệu lực hợp đồng.
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023

Nội dung và hình thức của hợp đồng nguyên tắc

Nội dung

Nội dung của Hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên và nội dung giao dịch cụ thể trong từng giao dịch.

Nhưng thông thường, một văn bản thỏa thuận về nguyên tắc cũng bao gồm tất cả các điều khoản như một hợp đồng chính thức.

Nhưng những nội dung được thỏa thuận không phải là nội dung cụ thể, riêng biệt trong từng hoàn cảnh, sự việc.

Mà chính là những nội dung cơ bản, quan trọng mà hai bên thỏa thuận là nguyên tắc để giao kết lâu dài.

Những thỏa thuận này đương nhiên sẽ lặp đi lặp lại khi các bên thực hiện các hợp đồng sau đó.

Có thể hiểu đơn giản là, hợp đồng nguyên tắc là một hợp đồng khung để các bên thực hiện các giao dịch phát sinh sau đó.

Các nguyên tắc được thỏa thuận có thể là địa điểm, thời gian thông thường mà các bên giao nhận hàng hóa trong hợp đồng mua bán, là cách thức thanh toán tiền vay trong hợp đồng vay, là nguyên tắc bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh,…

Hình thức

Bộ luật dân sự 2015 không có quy định bắt buộc về hình thức của hợp đồng nguyên tắc.

Như vậy, việc giao kết có thể thực hiện theo hình thức lời nói, hành vi hoặc văn bản.

Tuy nhiên, thông thường, những thỏa thuận về nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều hợp đồng liên quan trong các quan hệ phổ biến như: hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ, hợp đồng nguyên tắc mua bán, hợp đồng nguyên tắc bán hàng, hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng….

Những hợp đồng này tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các bên.

Cho nên, hợp đồng nguyên tắc cần được lập bằng văn bản và có con dấu của các bên (nếu các bên là pháp nhân).

Hình thức bằng văn bản là hình thức giao kết đảm bảo chính xác nhất sự thỏa thuận của các bên là đúng sự thật.

Cũng là bằng chứng khi mà các bên có tranh chấp, phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

Tải xuống mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Về  thông tin cụ thể của bên A và bên B nêu rõ thông tin về địa chỉ, số điện thoại,…

Tại điều 4: ghi rõ giá tiền cần thanh toán theo đơn vị tiền Việt Nam

Tại điều 8 về nơi nộp đơn khởi kiện sẽ là tại nơi tòa án nhân dân quận hoặc huyện nơi bị đơn đặt trụ sở.

Ở điều 9 thì ngày tháng năm  phải ghi rõ thông tin chi tiết ký hợp đồng và hợp đồng hết hạn vào thời điểm nào? – do hai bên thỏa thuận về thời gian ký hợp đồng, ngày hết hạn của hợp đồng này.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng mới năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư X với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Trình tự thực hiện thủ tục trình báo mất hộ chiếu. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nguyên tắc?

Trong quan hệ hợp đồng, quyền của bên này luôn gắn với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.
Trong hợp đồng nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ hình thành trên sự thỏa thuận của các bên.
Theo đó, mỗi bên đều có nghĩa vụ thực hiện theo những nguyên tắc, cách thức hoạt động, phương án xử lý đã đặt ra trong hợp đồng.
Kèm theo nghĩa vụ, mỗi bên đều có quyền yêu cầu bên còn lại thực hiện đúng với hợp đồng.
Nếu một bên không tuân thủ hợp đồng mà gây ra thiệt hại, thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc khởi kiện ra Tòa án để đảm bảo lợi ích của mình.

Chủ thể của hợp đồng nguyên tắc?

Chủ thể của hợp đồng nguyên tắc chính là chủ thể của hợp đồng dân sự.
Các chủ thể phải thỏa mãn các điều kiện về chủ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 117 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:
Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;”
Có nghĩa rằng, chủ thể tham gia giao dịch dân sự, hay cụ thể là hợp đồng dân sự, phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và hoàn toàn tự nguyện khi giao kết.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm