Phân biệt: Nhà chung cư, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội

Các loại nhà ở thường sẽ gây khó khăn trong sự phân biệt và nhầm lẫn. Do đó, bài viết này sẽ giúp Quý khách hiểu rõ hơn và có những góc nhìn đúng đắn về các loại nhà ở này!

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 • Luật nhà ở 2014
 • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật nhà ở 2014 thì “nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.”

Những loại hình nhà ở đã được quy định cụ thể trong Luật nhà ở 2014, LSX sẽ tạo lập một bảng biểu nhằm giúp việc phân biệt dễ dàng hơn:

Nhà chung cư Nhà ở thương mại Nhà ở công vụ Nhà ở xã hội
Định nghĩa Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.  Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường. Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.
Căn cứ K3 Điều 3 Luật nhà ở 2014 K4 Điều 3 Luật nhà ở 2014 K5 Điều 3 Luật nhà ở 2014 K7 Điều 3 Luật nhà ở 2014
Đặc điểm
 • Có 2 tần trở lên
 • Nhiều căn hộ
 • Có phần sở hữu chung và sở hữu riêng
 • Nhà ở đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, mua
 • Dành cho các đối tượng đặc biệt thuê khi đương chức, công tác
 • Nhà ở do nhà nước hỗ trợ dành cho đối tượng hưởng chính sách
Mục đích
 • Sử dụng hỗn hợp. kinh doanh
 • bán, cho thuê
 • Cho cán bộ thuê
 • Dành cho gia đình chính sách với mục đích nhân văn

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay