Bán lẻ rượu không giấy phép phạt bao nhiêu?

Bán lẻ rượu không giấy phép phạt bao nhiêu?

Trên thị trường có rất nhiều mặt hàng được tự do buôn bán, nhưng cũng có những mặt hàng phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền mới được phép buôn bán. Tiêu biểu là rượu, nếu bán lẻ rượu mà không có giấy phép sẽ bị phạt. Cụ thể phạt như thế nào, phạt bao nhiêu, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP Nghị định

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp

Bán lẻ rượu không giấy phép phạt bao nhiêu?

 Trên thị trường có rất nhiều mặt hàng được tự do buôn bán, nhưng cũng có những mặt hàng phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền mới được phép buôn bán. Tiêu biểu là rượu, nếu bán lẻ rượu mà không có giấy phép sẽ bị phạt. Cụ thể phạt như thế nào, phạt bao nhiêu, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Nghị định 105/2017/NĐ-CP Nghị định 185/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp