Bắt buộc

Ai bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi mà mọi người có thể tham gia để phòng tránh những rủi ro cho bản thân. Tuy nhiên, pháp luật, vì một số lý do, bắt buộc một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội. Những đối tượng này là ai? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ:  Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn 1. Bảo hiểm xã hội là gì? Theo điều 3 luật bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động