chồng được trợ cấp gần 3 triệu đồng

Vợ sinh con, chồng được trợ cấp gần 3 triệu đồng

Chế độ thai sản là chính sách ưu đãi của pháp luật dành cho lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là một chính sách rất nhân văn của nhà nước ta. Hiện nay, chế độ thai sản là một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt trong các chính sách của bảo hiểm xã hội. Theo đó, không chỉ người lao động nữ khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản, mà cả

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động