có nghỉ việc được không?

Bị giao việc không đúng hợp đồng, có nghỉ việc được không?

Nhiều trường hợp người lao động sau khi ký hợp đồng không được làm công việc theo đúng trong thỏa thuận hợp đồng mà bị giao cho những công việc "giời ơi đất hỡi" nào đó. Giải pháp cuối cùng để chấm dứt tình trạng này của người lao động là xin nghỉ việc. Nhưng muốn xin nghỉ việc trong tình huống này thì phải làm thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động