Công ty không ký hợp đồng lao động bị phạt tiền?

Công ty không ký hợp đồng lao động bị phạt tiền?

Hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty về dệt may. Nhưng chỉ có thỏa thuận miệng chứ không hề ký kết hợp đồng gì cả. Đến bây giờ tôi đã đi làm được 2 năm cho công ty. Nay tôi có công việc cá nhân cần đến hợp đồng lao động nhưng khi hỏi thì công ty không chịu ký kết. Cho tôi hỏi công ty làm thế có đúng hay không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ Bộ luật lao động 2012

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động