Công ty trả chậm lương

Công ty trả chậm lương, người lao động có được nghỉ việc?

Lương thưởng là mục đích chính là người lao động muốn hướng đến. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì nhưng nếu liên tục trong thời gian dài, người lao động bị chậm lương thì sẽ gây ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống. Vậy, trường hợp này, người lao động có được tự ý nghỉ việc không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sự X! Căn cứ pháp lí Bộ luật lao động 2012 Nghị định

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động