Đạo ý tưởng liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đạo ý tưởng liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả

Chuyện "đạo, nhái" không còn là vấn đề lạ trong ngành sáng tạo hay nghệ thuật xảy ra phổ biến. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và internet đã mang đến những tiện ích mới cho người sử dụng nhưng cũng mở ra các lối đi khác cho nạn xâm phạm bản quyền ngày càng phức tạp. Vậy pháp luật đã có những quy định về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả như thế nào. Hãy cùng Luật sư X