Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Một dấu hiệu đáng mừng, Việt Nam hiện đang là quốc gia đứng đầu danh sách nơi làm việc được người nước ngoài mong muốn đến nhất Đông Nam Á, vì những tiêu chí như mức thu nhập tốt hơn, mức sống thấp, nhiều cơ hội nghề nghiệp và an toàn về địa lý, chính trị, cũng như những phúc lợi đặc biệt gồm kinh phí cho việc dịch chuyển; chi phí nhà ở; và chi phí khi về nước. Đương nhiên, khi người nước ngoài

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác