Điều kiện phát hành trái phiếu

Điều kiện phát hành trái phiếu

Trong kinh doanh, vốn là yếu tố sống còn, nó là nguồn sinh lực của mỗi doanh nghiệp. Không có vốn, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị trì trệ và doanh nghiệp sẽ không thể phát triển. Do đó, việc quản lý nguồn vốn sẵn có và huy động những nguồn vốn mới là hoạt động vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp có thể huy động vốn qua các kênh như đi vay tín dụng;huy động thêm vốn mới từ cổ đông, thành

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp