Doanh nghiệp có phải thành lập công đoàn không? Nếu không thành lập công đoàn có phải nộp kinh phí công đoàn không?

Doanh nghiệp có phải thành lập công đoàn không? Nếu không thành lập công đoàn có phải nộp kinh phí công đoàn không?

Một trong những vướng mắc trong quá trình vận hành doanh nghiệp hiện nay là quy định về công đoàn, doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không? Nếu không thành lập công đoàn thì kinh phí công đoàn, đoàn phí có phải đóng không? Luật sư X sẽ cùng bạn tìm hiểu vấn đề này. Căn cứ: Luật Công đoàn năm 2012 Nghị định 191/2013/NĐ - CP Nội dung tư vấn: 1. Doanh nghiệp có

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động