Được giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước thì xin nghỉ việc bên ngoài như thế nào?

Được giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước thì xin nghỉ việc bên ngoài như thế nào?

Bạn được nhân dân và nhà nước tin tưởng trao cho trọng trách nắm giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước. Nay vì muốn hiến dâng hết mình để phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân thì bạn phải nghỉ việc làm ở bên ngoài. Vậy xin nghỉ như thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn Khi được bầu vào cơ quan dân cử (Hội

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính