Được giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước thì xin nghỉ việc bên ngoài như thế nào?

Bạn được nhân dân và nhà nước tin tưởng trao cho trọng trách nắm giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước. Nay vì muốn hiến dâng hết mình để phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân thì bạn phải nghỉ việc làm ở bên ngoài. Vậy xin nghỉ như thế nào?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Khi được bầu vào cơ quan dân cử (Hội đồng nhân dân, Quốc hội) hoặc được bổ nhiệm trong bộ máy nhà nước, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về thời gian và sức lực để vận hành công việc. Khi đó rất có thể bạn sẽ muốn nghỉ làm công việc hiện tại để tập trung cho những nhiệm vụ lớn lao hơn. Lúc này bạn sẽ phải xin công ty cho nghỉ việc.

1. Nghĩa vụ báo trước khi nghỉ việc

Nếu hợp đồng của bạn là hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì bạn hoàn toàn có quyền xin nghỉ việc khi được nắm giữ trọng trách nêu trên.

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

Trường hợp hợp đồng của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn thì bạn có thể xin nghỉ việc bất cứ lúc nào mà không cần lý do.

Tuy nhiên, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ báo trước nếu muốn nghỉ việc. Tùy vào từng loại hợp đồng mà thời hạn báo trước sẽ có sự khác nhau.

Nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì thời gian báo trước ít nhất là 30 ngày. Còn nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì thời gian báo trước ít nhất là 3 ngày làm việc (theo điểm b khoản 2 điều 37 bộ luật lao động)

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

Nếu hợp đồng của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn, thì thời gian báo trước khi nghỉ việc cho công ty ít nhất là 45 ngày (theo khoản 3 điều 37 bộ luật lao động):

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Nhớ thu xếp và bàn giao công việc trước khi nghỉ để tạo thuận lợi nhất cho cả hai bên khi bạn ra đi nhé. Bạn sắp trở thành công bộc của nhân dân, hãy gương mẫu để mọi người noi theo!

2. Nghỉ việc không báo trước sẽ bị xử phạt

Dù bạn sắp trở thành người quan trọng thì nghĩa vụ báo trước vẫn là bắt buộc. Bạn không thông báo mà lại nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng thì bạn có thể sẽ bị phạt theo 4 hình thức sau (theo điều 43 bộ luật lao động):

  • Không được trả trợ cấp thôi việc
  • Bồi thường cho công ty nửa tháng lương theo hợp đồng.
  • Cứ mỗi ngày không báo trước thì phải bồi thường thêm 1 ngày lương theo hợp đồng lao động cho công ty.
  • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty (nếu có)

 

Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì xin chúc mừng. Nhớ luôn tuân thủ quy định của pháp luật và hãy bắt đầu từ việc thông báo khi nghỉ việc nhé.

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,