Giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường?

Giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường?

Giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường?

Dạy thêm là một cụm từ quá quen thuộc trong suốt quá trình đi học. Dạy thêm không xấu nhưng việc dạy thêm để tư lợi mới đáng trách. Bên cạnh việc dạy thêm trong trường vẫn đâu đó có trường hợp dạy thêm bên ngoài trường. Vậy giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường hay không?    Căn cứ: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT  Nghị định số 138/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Giáo

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự