Giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường?

bởi Luật Sư X
Giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường?

Dạy thêm là một cụm từ quá quen thuộc trong suốt quá trình đi học. Dạy thêm không xấu nhưng việc dạy thêm để tư lợi mới đáng trách. Bên cạnh việc dạy thêm trong trường vẫn đâu đó có trường hợp dạy thêm bên ngoài trường. Vậy giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường hay không?   

Căn cứ:

 • Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT 

 • Nghị định số 138/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:
1. Giáo viên là gì? Dạy thêm là gì?

Giáo viên là một ngành nghề vô cùng vinh dự và được xã hội tôn trọng, với nhiệm vụ đào tạo và phát triển con người song song với gia đình. Căn cứ Điều 70 Luật giáo dục 2005, giáo viên thuộc nhà giáo, với nhiệm vụ chính là giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày nhà giáo Việt Nam.

Điều 70. Nhà giáo
1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.
2. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây:
a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;
b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
d) Lý lịch bản thân rõ ràng.
3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên.

Dạy thêm là một thuật ngữ sử dụng nhiều trong giáo dục, có nghĩa là truyền đạt thêm kiến thức có thể có liên quan hoặc không liên quan đến kiến thức trong sách giáo khoa theo chương trình trên lớp.
Căn cứ Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT đưa ra định nghĩa về dạy thêm là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm:

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.
3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 điều này tổ chức.

2. Giáo viên có được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường?

Về cơ bản, pháp luật không cho phép việc giáo viên tự ý dạy thêm ngoài nhà trường vì một số lý do sau:

 • Giáo viên có thể sẽ cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá, ảnh hưởng đến người học, buộc người học phải học thêm.
 • Có các hình thức tiêu cực khiến gia đình học sinh cho học sinh đi học thêm.
 • Không công bằng trong kết quả học tập và phân loại học sinh.

Theo đó, việc dạy thêm ngoài nhà trường bắt buộc phải được cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm tại địa phương nếu có nhu cầu, bên cạnh đó phải cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm.
Căn cứ Điều 6 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về việc tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải thực hiện các yêu cầu sau:

 • Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm.
 • Cam kết với Uỷ ban nhân dân nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.
 • Có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.
 • Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm.
 • Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
 • Danh sách người dạy thêm.
 • Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm.
 • Mức thu tiền học thêm.

Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:
1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.
2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:
a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
b) Danh sách người dạy thêm;
c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;
d) Mức thu tiền học thêm.

3. Mức xử phạt khi vi phạm?

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt lên tới 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép, ngoài ra có các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm, đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 đến 24 tháng.

Điều 7. Vi phạm quy định về dạy thêm
1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm theo các mức phạt sau đây:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định;
b) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng;
c) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép;
d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d Khoản 1 Điều này.

Như vậy, giáo viên không được tự ý dạy thêm ngoài nhà trường.
Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ thành lập doanh nghiệp Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm