giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu tại Hà Nội

Việc bán lẻ rượu tại các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện dụng phải được cấp phép. Giấy phép bán lẻ rượu là thủ tục bắt buộc để các thương nhân hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh của mình trên địa bàn Thành phố Hà Nội. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014 Thông tư số 168/2016/TT-BTC Nghị định số 105/2017/NĐ-CP Các văn bản pháp luật khác có

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp