hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là gì? Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất hiện nay

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mà nhu cầu lao động ngày càng tăng cao. Từ đó mà nhiều hình thức giao kết hợp đồng khác nhau cũng được hình thành. Bên cạnh hợp đồng lao động thông thường, thì người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng khoán việc. Như thế nào là hợp đồng khoán việc? Luật sư X sẽ đề cập vấn đề này dưới đây.  Căn cứ: Bộ luật dân

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động