Khai sinh muộn có bị phạt không? Thủ tục đăng ký khai sinh.

khai sinh

Khai sinh muộn có bị phạt không? Thủ tục đăng ký khai sinh.

Thủ tục đăng ký khai sinh là một thủ tục phổ biến mà ai cũng cần biết. Thủ tục đăng ký khai sinh như thế nào? Và khi khai sinh muộn (chậm), khai sinh không đúng thời gian quy định sẽ bị xử phạt như thế nào và phạt bao nhiêu tiền?   LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Luật hộ tịch 2014 Nghị định 110/2013/NĐ-CP Các văn bản khác có liên quan Nội dung tư vấn 1. Thủ tục

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính