Khuyến mãi lên đến 80% có đúng với pháp luật?

Khuyến mãi lên đến 80% có đúng với pháp luật?

Để thu hút khách hàng trong đợt bán đầu tiên hay việc đẩy doanh thu, các doanh nghiệp sử dụng phương thức gọi là khuyến mãi. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không nắm rõ luật, quyết định giảm giá đến 70%, 75% thậm chí 80% mà họ không hề biết họ đang vi phạm pháp luật về việc cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy pháp luật quy định thế nào về mức khuyến mãi? Căn cứ: Luật thương mại 2005 Nghị

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp