Khuyến mãi lên đến 80% có đúng với pháp luật?

Để thu hút khách hàng trong đợt bán đầu tiên hay việc đẩy doanh thu, các doanh nghiệp sử dụng phương thức gọi là khuyến mãi. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không nắm rõ luật, quyết định giảm giá đến 70%, 75% thậm chí 80% mà họ không hề biết họ đang vi phạm pháp luật về việc cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy pháp luật quy định thế nào về mức khuyến mãi?

Căn cứ:

  • Luật thương mại 2005
  • Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Khuyến mãi là gì?
Khuyến mãi là việc giảm giá cho khách hàng khi mua một sản phẩm với mức giá thấp hơn mức giá ban đầu. Luật thương mại 2005 Điều 88 có đưa ra định nghĩa theo phương diện pháp luật như sau:

Điều 88. Khuyến mại
1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định

2.Mức khuyến mãi theo quy định của pháp luật là bao nhiêu?
Đối với doanh nghiệp, mức giảm giá tối đa là 50%, mức 100% do Thủ tướng chính phủ quyết định theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Như vậy, Black Friday chỉ được giảm tối đa 50%, là mức giảm cuối cùng theo quy định của pháp luật cũng là mức giảm giá cao nhất trong năm.

Điều 7. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
2. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tương tự, về quà tặng đối với các doanh nghiệp, việc khuyến mãi đối không được vượt quá 50% trị giá của đơn hàng, hàng hóa hay dịch vụ được khuyến mãi. Trường hợp khuyến mãi trị giá 100% phải do Thủ tướng chính phủ quy định qua hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương cụ thể tại Điều 6 nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Điều 6. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.
2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

4. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
5. Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Khoản 4 Điều này gồm:
a) Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

Như vậy để tránh rủi ro không vướng víu vấn đề pháp lí cho những doanh nghiệp mới thành lập, đồng thời cạnh tranh lành mạnh thì các bạn hãy tìm hiểu kĩ luật trước khi đưa ra khuyến mãi. 

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: