Miễn nhiệm và bãi nhiệm trong doanh nghiệp thế nào?

bởi Gia Vượng
Quy định miễn nhiệm và bãi nhiệm trong doanh nghiệp thế nào?

Miễn nhiệm là một hình thức quản lý nhân sự mà cấp có thẩm quyền trong tổ chức quyết định chấm dứt chức vụ của cán bộ do những lý do như vi phạm kỷ luật, đạo đức, có năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc mất uy tín. Đây là biện pháp can thiệp mạnh mẽ nhưng không đến mức xử lý kỷ luật cách chức hoặc bãi nhiệm, nhằm đảm bảo tính công bằng và linh hoạt trong quản lý nguồn nhân lực. Cùng LSX tìm hiểu quy định miễn nhiệm và bãi nhiệm trong doanh nghiệp tại bài viết sau:

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Quy định pháp luật về người quản lý doanh nghiệp như thế nào?

Người quản lý doanh nghiệp là cá nhân hay tập thể có trách nhiệm chịu trách nhiệm và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. Chức vụ này có thể bao gồm nhiều tầng lớp và cấp độ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức cụ thể và loại hình doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp đảm nhận nhiều trách nhiệm, bao gồm việc đưa ra quyết định chiến lược, quản lý tài nguyên, xây dựng và giữ chân nhân sự, cũng như giữ vững hoạt động kinh doanh theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả.

Theo Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp bao gồm các chức vụ quan trọng như Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cũng như các cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 đã đặt ra những quy định cụ thể về vai trò của người quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc đại diện cho công ty ký kết các giao dịch. Những người này, dù là Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh hay các chức vụ quản lý cao cấp khác, đều phải thực hiện trách nhiệm của mình nhân danh công ty và tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty.

Nếu xét về mặt tổ chức và loại hình doanh nghiệp, có sự đa dạng về người quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm chung của họ là đều giữ những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp và có quyền đại diện cho công ty trong quá trình ký kết các giao dịch. Quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định miễn nhiệm và bãi nhiệm trong doanh nghiệp thế nào?

Quy định miễn nhiệm và bãi nhiệm trong doanh nghiệp thế nào?

Miễn nhiệm là quyết định chấm dứt chức vụ, chức danh của cán bộ hoặc nhân viên trong một tổ chức trước khi hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm. Bãi nhiệm là hình thức kỷ luật nặng nhất, thường áp dụng khi cán bộ hoặc nhân viên vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận được. Cả miễn nhiệm và bãi nhiệm đều là các biện pháp quản lý nhân sự, nhưng mức độ và lý do áp dụng của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào tình hình cụ thể và chính sách của tổ chức.

Theo Luật Cán bộ công chức năm 2008, bãi nhiệm được hiểu là hành động buộc thôi giữ chức vụ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, hoặc không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở doanh nghiệp. Điều này phản ánh trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức mà những người nắm quyền lực trong doanh nghiệp phải tuân thủ.

Luật Doanh nghiệp 2020 tiếp tục cung cấp quy định về bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp nặng như không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. Mức độ nặng của vi phạm có thể bao gồm vi phạm pháp luật, vi phạm phẩm chất, đạo đức, và không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao trong công ty, xã hội hoặc theo quy định của Điều lệ công ty.

Đối với việc sa thải trong lĩnh vực doanh nghiệp, hiện hành luật công ty không đưa ra định nghĩa cụ thể về miễn nhiệm, nhưng có thể hiểu đây là hình thức sa thải khi người giữ chức vụ không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc, hoặc do lý do sức khỏe hoặc các lý do khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Cách chức là biện pháp nặng hơn, áp dụng khi người giữ chức vụ vi phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, và không còn đáng tin cậy và được giao trọng trách. Hình thức xử lý kỷ luật này có thể được thực hiện thông qua quyền của cấp trên, và kết quả cuối cùng là người đó không còn việc làm trong doanh nghiệp hoặc công ty.

Miễn nhiệm có được áp dụng đối với cán bộ, công chức không?

Khi cán bộ vi phạm các quy định về kỷ luật, đạo đức, hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực và nhiệm vụ công việc, quyết định miễn nhiệm có thể được thực hiện để duy trì hiệu suất làm việc và uy tín của tổ chức. Điều này giúp giữ cho quy trình quản lý nhân sự linh hoạt và có tính đối xử tốt đối với cán bộ, tránh trường hợp cần phải áp dụng các biện pháp nặng như cách chức hoặc bãi nhiệm.

Theo quy định của Khoản 6 Điều 7 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, miễn nhiệm là hành động thôi giữ chức vụ, chức danh của cán bộ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Hiện nay, quy trình miễn nhiệm cán bộ có thể diễn ra thông qua hai hình thức chính là bị miễn nhiệm và xin miễn nhiệm.

Trong trường hợp bị miễn nhiệm, cán bộ sẽ đối mặt với quy định rằng nếu trong hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ quyết định miễn nhiệm cán bộ theo Khoản 1 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức.

Trong khi đó, việc xin miễn nhiệm có thể xuất phát từ cán bộ không đủ sức khỏe, không đủ năng lực, uy tín, hoặc do yêu cầu nhiệm vụ không thích hợp. Quy định này được mô tả chi tiết trong Khoản 1 Điều 30 của Luật Cán bộ, công chức.

Đáng chú ý, miễn nhiệm không phải là một biện pháp kỷ luật trực tiếp, vì cán bộ chỉ bị kỷ luật bằng một trong các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm chức vụ cán bộ trở thành một biện pháp quản lý linh hoạt và đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình và hiệu suất làm việc cụ thể của từng cá nhân.

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của LSX, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Quy định miễn nhiệm và bãi nhiệm trong doanh nghiệp thế nào?” Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như dịch vụ công chứng giấy tờ tại nhà. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Cách chức được hiểu là như thế nào?

Cách chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm

Khi nào thì bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm?

Cán bộ, công chức thuộc một trong các trường hợp:
– Do có hành vi vi phạm pháp luật
– Vi phạm về phẩm chất đạo đức
– Không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao
– Chỉ áp dụng với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm