Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2023

bởi Gia Vượng
Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2023

Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một hộ gia đình, một nhóm người hoặc làm chủ, có thể thực hiện. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể phải tuân thủ một số quy định và hạn chế quy định theo pháp luật Việt Nam. Hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép đăng ký kinh doanh tại một địa điểm cố định. Điều này có nghĩa rằng hộ kinh doanh cá thể không thể mở nhiều chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh khác nhau. Họ phải hoạt động tại địa điểm đã đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh. Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2023 như thế nào?

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể, như một loại hình kinh doanh đặc thù, phải tuân thủ một số quy định và hạn chế được quy định trong pháp luật Việt Nam. Điều quan trọng đầu tiên là hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép đăng ký kinh doanh tại một địa điểm cố định. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể mở nhiều chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh khác nhau dưới tên của cùng một hộ kinh doanh cá thể. Họ phải hoạt động tại địa điểm đã được đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh.

Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2023

Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định Nghị định 01/2021/NĐ-CP. 

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

+ Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

– Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

– Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể, như một loại hình kinh doanh đặc thù, phải tuân thủ một loạt quy định và hạn chế được quy định trong pháp luật Việt Nam. Một trong những quy định quan trọng nhất là việc hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép đăng ký kinh doanh tại một địa điểm cố định. Điều này có nghĩa rằng hộ kinh doanh cá thể không thể mở nhiều chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh khác nhau dưới tên của cùng một hộ kinh doanh cá thể. Họ phải hoạt động tại địa điểm đã được đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

(2) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

(3) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

(4) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể chuẩn quy định

Hộ kinh doanh cá thể, như một loại hình kinh doanh đặc thù, phải tuân thủ một loạt quy định và hạn chế được quy định trong pháp luật Việt Nam. Một trong những quy định quan trọng nhất là việc hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép đăng ký kinh doanh tại một địa điểm cố định. Điều này có nghĩa rằng hộ kinh doanh cá thể không thể mở nhiều chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh khác nhau dưới tên của cùng một hộ kinh doanh cá thể. Họ phải hoạt động tại địa điểm đã được đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh.

Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2023

Bước 1: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 2: Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bước 3: Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể cần lưu ý những vấn đề gì?

Hộ kinh doanh cá thể không được phép sử dụng con dấu riêng, điều này đồng nghĩa rằng việc ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch phải dựa trên chữ ký và thông tin cá nhân của chủ hộ hoặc người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh cá thể. Hạn chế này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý và giao dịch của hộ kinh doanh cá thể. Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể cần lưu ý những vấn đề sau:

Lưu ý về đối tượng được đăng ký

Đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là cá nhân, nhóm cá nhân hay hộ gia đình.

Cụ thể, công dân Việt Nam có từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật thì được quyền được đứng tên trên giấy chứng nhận hộ kinh doanh của mình. Hoặc 1 nhóm bạn, 1 gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể để kinh doanh cùng nhau và người đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh chính là người đại diện cho tất cả những người tham gia khác.

Lưu ý về cách đặt tên hộ kinh doanh

Cũng như thành lập công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thế cũng bắt buộc cũng phải có tên riêng và có 2 thành tố đó là hộ kinh doanh + tên riêng.

Ngoài ra khi đặt tên hộ kinh doanh cũng cần lưu ý sau:

  • Không sử dụng những cụm từ gây nhầm lẫn với những loại hình doanh nghiệp hiện nay
  • Tên của hộ kinh doanh cũng không được trùng với tên của các hộ kinh doanh khác đã được thành lập (trong cùng quận huyện)
  • Không sử dụng tiếng anh để đặt tên cho hộ kinh doanh cá thể, nếu như muốn sử dụng tên tiếng anh thì phải đảm bảo có dấu chấm giữa những kí tự.

Lưu ý về địa điểm đăng ký kinh doanh

Lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể vô cùng quan trọng đó là địa điểm đăng ký kinh doanh. Một hộ kinh doanh cá thể chỉ có 1 địa điểm kinh doanh duy nhất trên cả nước, không được thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh hay văn phòng đại diện như công ty. Nếu như thuê địa điểm kinh doanh thì cần xác minh địa chỉ này đã từng được sử dụng để thành lập hộ kinh doanh hay chưa.

Địa điểm đăng ký kinh doanh không phải là chung cư để ở hay thuộc khu quy hoạch của nhà nước.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan nào?

Nơi thực hiện đăng ký hộ kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể bao lâu?

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Mời bạn xem thêm:

Thong tin liên hệ:

Luật sư X đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2023“. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh?

Hộ kinh doanh được quyền tiến hành hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm