Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

bởi Hương Giang
Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời buổi hội nhập, các hoạt động đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng diễn ra phổ biến hiện nay. Khi triển khai các dự án đầu tư, nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh những còn gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan đến thủ tục tăng vốn. Vậy khi đó, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những gì? Có được tăng vốn đầu tư bằng lợi nhuận chưa phân phối hay không? Nhằm giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, LSX cung cấp các quy định liên quan qua bài viết sau.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam hiện nay đã và đang đẩy mạnh hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Khi muốn tăng vốn thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải làm hồ sơ theo quy định. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những gì, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Hồ sơ tăng vốn công ty có vốn nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về tăng vốn đầu tư;
 • Giải trình lý do tăng vốn đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh khả năng góp thêm vốn của nhà đầu tư.
Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Chú ý về hồ sơ tăng vốn đầu tư:

 • Tài liệu chứng minh tài chính chỉ cần chứng minh về phần vốn sẽ góp tăng thêm, bao gồm một trong các tài liệu sau:
 • Bản dịch, công chứng Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư với lợi nhuận tương ứng với số vốn tăng lên (nếu nhà đầu tư góp thêm vốn là tổ chức);
 • Bản dịch, công chứng xác nhận số dư tài khoản ngân hàng với số dư tương ứng với số vốn tăng lên (nếu nhà đầu tư góp thêm vốn là cá nhân hoặc tổ chức);
 • Trường hợp chỉ tăng vốn huy động (vốn vay) mà không tăng vốn góp của nhà đầu tư: Cam kết hỗ trợ tài chính từ nhà đầu tư hoặc từ các tổ chức tín dụng hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Trường hợp tăng vốn đầu tư do chuyển đổi từ khoản vay: Bản sao Xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài; bản sao sao kê tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài về việc đã nhận tiền vay; Bản dịch công chứng biên bản thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn đầu tư.
 • Trường hợp nhà đầu tư góp vốn bằng tài sản: xác nhận số dư chứng minh năng lực tài chính, bảng kê tài sản góp vốn đầu tư.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa ghi nhận việc đã góp đủ vốn đầu tư, khi nộp hồ sơ điều chỉnh tăng vốn cần nộp kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tời thời điểm điều chỉnh hoặc Xác nhận tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thể hiện đã góp đủ vốn đầu tư.
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư kèm theo thay đổi vốn điều lệ, nhà đầu tư sau khi nộp hồ sơ tăng vốn đầu tư và góp đủ vốn điều lệ tăng thêm cần nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ.
 • Nhà đầu tư nộp kèm xác nhận đã nộp báo cáo đầu tư online trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để thuận tiện cho việc kiểm tra báo cáo đầu tư theo quy định pháp luật.

Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2024

Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhu cầu tăng vốn trong hoạt động kinh doanh là nhu cầu chính đáng. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh phải nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà nước. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Thủ tục tăng vốn điều lệ của các nhà đầu tư hiện hữu trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Bước 1: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Từ 10-15 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 2: Thực hiện góp vốn điều lệ

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện góp vốn đầu tư (phần vốn bổ sung thêm) theo đúng thời hạn quy định trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Bước 3: Tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Thời gian thực hiện:

Từ 03-05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Lưu ý khi làm thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, số lượng nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam ngày càng gia tăng đáng kể. Khi làm thủ tục tăng vốn thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề để đảm bảo quy trình này là hợp pháp. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, cần lưu ý những gì khi làm thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Đối với công ty có vốn nước ngoài thì sẽ xảy ra hai trường hợp như sau:

Trường hợp công ty vốn nước ngoài không có giây chứng nhận đầu tư.

Trường hợp này do các trường hợp mua lại vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các tổ chức kinh tế đã được thành lập ở Việt Nam trước đó. Trường hợp này sẽ cần làm thủ tục xin góp thêm vốn bên phòng đầu tư, sau đó sẽ làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

Trường hợp công ty có vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ở đây sẽ thực hiện thêm hai bước như sau:

Bước 1: Xin chấp thuận góp vốn

Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty chuẩn bị: Biên bản họp, quyết định, thông báo, văn bản uỷ quyền,… gửi tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc. Thực tế thì sẽ lâu hơn kéo dài từ 5 – 7 ngày.

Bước 3: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh vốn đầu tư của dự án) 

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tới thời điểm điều chỉnh; Bản giải trình về việc nhà đầu tư tăng vốn thực hiện dự án, nêu rõ nguồn vốn tăng lên; báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (có kiểm toán); hồ sơ khác (biên bản họp, quyết định, văn bản đề nghị điều chỉnh, uỷ quyền,…) gửi tới phòng đầu tư nước ngoài hoặc ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Có được tăng vốn đầu tư bằng lợi nhuận chưa phân phối?

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là vốn ban đầu do các thành viên, cổ đông của công ty đóng góp. Có nhiều hình thức để tăng vốn đầu tư hiện nay. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Có được tăng vốn đầu tư bằng lợi nhuận chưa phân phối hay không, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Việt Nam khuyến khích nhà đầu tư tái đầu tư tại Việt Nam bằng lợi nhuận, do vậy công ty vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư, tăng vốn góp thực hiện dự án và tăng vốn điều lệ công ty bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối này. Khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài cần lưu ý những điểm sau:

– Xác định rõ việc nhà đầu tư nước ngoài mong muốn chỉ tăng vốn điều lệ công ty, hay làm đồng thời vừa tăng vốn điều lệ và tăng vốn góp thực hiện dự án? Sẽ có sự khác nhau trong việc thực hiện thủ tục pháp lý mà công ty cần tìm hiểu quy định pháp luật trước khi quyết định.

– Xác định rõ công ty muốn tăng vốn góp thực hiện dự án đồng thời với tăng tổng vốn đầu tư dự án, hay chỉ tăng vốn góp thực hiện dự án thôi.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ tăng vốn của công ty nước ngoài cần chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư không?

Hồ sơ tăng vốn của công ty nước ngoài cần tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Thông thường tài liệu chứng minh có thể là: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/ xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư/ cam kết hỗ trợ tài chính của nhà đầu tư.

Hồ sơ tăng vốn có cần nộp kèm báo cáo tài chính kiểm toán của công ty không?

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa ghi nhận việc đã góp đủ vốn đầu tư, khi nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư cần nộp kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tời thời điểm điều chỉnh hoặc Xác nhận tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thể hiện đã góp đủ vốn đầu tư.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm