Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật

bởi HaTrang
Thi hành án phạt quản chế

Trình tự thi hành án phạt quản chế theo pháp luật hiện nay được thực hiện như thế nào? Trường hợp người chấp hành án chết thì giải quyết ra sao? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này nhé!

CĂN CƯ PHÁP LÝ

Luật thi hành án hình sự 2019

Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Bước 1: Thông báo về hình phạt bổ sung

Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có hình phạt bổ sung là quản chế, Giám thị trại giam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về về kết quả chấp hành án phạt tù, hình phạt bổ sung mà phạm nhân còn phải chấp hành và thông tin cần thiết khác có liên quan cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú để chấp hành án phạt quản chế.

Bước 2: Bàn giao người bị quản chế và các giấy tờ liên quan

Khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là quản chế chấp hành xong án phạt tù, trại giam phải giao người bị quản chế kèm theo bản sao bản án, bản sao quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, nhận xét kết quả chấp hành án phạt tù và tài liệu có liên quan cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải giao ngay người đó cho Ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm soát, giáo dục.

Bước 3: Lập hồ sơ thi hành án phạt quản chế

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận người chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ và sao gửi các tài liệu cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú. Hồ sơ bao gồm: – Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; – Bản sao quyết định thi hành án phạt tù; – Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; – Biên bản giao người bị quản chế; – Tài liệu về quá trình chấp hành án phạt tù và tài liệu khác có liên quan.

Bước 4: Lập hồ sơ kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được các tài liệu trên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm triệu tập người chấp hành án và yêu cầu cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế. Hồ sơ bao gồm:

– Các tài liệu trong hồ sơ thi hành án phạt quản chế;

– Cam kết của người chấp hành án phạt quản chế;

– Nhận xét về quá trình chấp hành án phạt quản chế;

– Biên bản vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án (nếu có);

– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án (nếu có);

– Quyết định của Tòa án về miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại (nếu có);

– Tài liệu khác có liên quan.

Bước 5: Bàn giao hồ sơ

Trước khi hết thời hạn quản chế 03 ngày hoặc trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án về miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại, Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao hồ sơ kiểm soát, giáo dục cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế.

Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế có trụ sở.

Giải quyết trường hợp người chấp hành án chết

Căn cứ theo quy định, trong trường hợp người chấp hành án chết thì giải quyết như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Hi vọng bài viết giúp ích cho quý độc giả! Liên hệ với Luật sư X để sử dụng dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tốt nhất: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Lập hồ sơ thi hành án phạt quản chế diễn ra như thế nào?

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận người chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ thi hành án phạt quản chế và sao gửi các tài liệu cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú.

Bàn giao quản chế?

Trước khi hết thời hạn quản chế 03 ngày hoặc trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án về miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại, Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao hồ sơ kiểm soát, giáo dục cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế.

Giải quyết trường hợp người chấp hành án chết?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm