Làm gì khi bị mất sổ bảo hiểm xã hội?

Làm gì khi bị mất sổ bảo hiểm xã hội?

Sổ bảo hiểm xã hội là một tài liệu hết sức quan trọng, là căn cứ để giải quyết các quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu bỗng một ngày bạn phát hiện ra sổ của mình đã không cánh mà bay. Vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Phải làm gì khi bị mất sổ bảo hiểm xã hội. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Quyết định 595/QĐ-BHXH Nội dung tư

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động