Lỗi thay đổi kết cấu xe ô tô

Lỗi thay đổi kết cấu xe ô tô xử phạt thế nào?

Lỗi thay đổi kết cấu xe ô tô xử phạt thế nào?

Việc sửa đổi, thay thế làm ảnh hưởng kết cấu của xe ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Định nghĩa như thế nào là thay đổi kết cấu xe? Lỗi thay đổi kết cấu xe xử phạt thế nào? Căn cứ pháp lý:  Luật giao thông đường bộ 2008 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Nghị định 100/2019/NĐ-CP Mức phạt:  1. Thay đổi kết cấu xe là gì? Thay đổi kết cấu, tổng thành của xe là một điều bị pháp luật

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật giao thông