Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính mới nhất 2019

đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính mới nhất 2019

Khi công dân cho rằng hành vi hành chính, quyết định hành chính của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích của bản thân thì có thể làm đơn khiếu nại, tố cáo  hành chính. Cụ thể đơn khiếu nại hành chính là đơn khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính được cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại một một việc nào đó. Bài

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính