Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính mới nhất 2019

Khi công dân cho rằng hành vi hành chính, quyết định hành chính của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích của bản thân thì có thể làm đơn khiếu nại, tố cáo  hành chính. Cụ thể đơn khiếu nại hành chính là đơn khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính được cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại một một việc nào đó. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn mẫu đơn khiếu nại hành chính mới nhất, zchuẩn nhất.

Căn cứ:

  • Luật khiếu nại 2011

Nội dung tư vấn 
1. Khiếu nại hành chính là gì?
Theo Luật Khiếu nại 2011 quy định khiếu nại hành chính như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
….

Theo đó, nếu bạn bị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ra các quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân thì bạn có thể làm đơn khiếu nại hành chính đề nghị các chủ thể đó xem xét các quyết định hành chính, hành vi hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm.

2. Hướng dẫn viết đơn khiếu nại tố cáo hành chính:

Để viết một đơn khiếu nại tố cáo hành chính không khó nhưng để có thể viết một đơn chuẩn thì không dễ. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn viết đơn khiếu nại tố cáo hành chính sau đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Vd: UBND thành phố Đà Nẵng

(2) Họ tên người khiếu nại

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Các thông tin cụ thể về người khiếu nại: nơi thường trú, CMND,….

(3) Khiếu nại về gì, của ai.  Vd: khiếu nại về quyết định hành chính của chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

(4) Giải trình về vụ việc cần khiếu nại: Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại, tại sao khiếu nại…

(5) Yêu cầu giải quyết khiếu nại, lời cam đoan những điều viết trên là đúng…

(6) Địa điểm, ngày tháng năm viết đơn kèm với chữ ký (ghi rõ họ tên) của người khiếu nại 

3.Mẫu đơn khiếu nại  tố cáo hành chính mới nhất:

Sau đây, Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính mới nhất 2019:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………….

Tên tôi là:(2)……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………….

Nơi làm việc:……………………………………………………………………………..

Khiếu nại về (3): ……………………………………………………………………………………………………..

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:(4)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:(5)

– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………

………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

             ………….., ngày…. tháng… năm….

                               Người làm đơn

                        (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,